Preduzeće Edelinski d.o.o je osnovano 2010. godine kao nastavak porodične firme koja je na istoj lokaciji prisutna preko 50 godina. Preduzeće je tokom istorije menjalo delatnosti od kamenorezačkih poslova i građevinskih, kao i remonta raznih mašina pa do ribarstva i usluga građevinskom mehanizacijom koje je i danas zadržalo:

Ribnjačarstvo

Edelinski ribnjak Ruski Krstur

Postojeći ribnjak je na povrsini od 20 ha, koji je podeljen na više jezera za uzgoj mlađi i konzumne ribe, pretežno šarana.  Prodaja ribe se vrši preko veleprodaje. Maloprodajni objekat u Ruskom Krsturu na adresi Rusinska 30, je otvoren samo u zimskoj sezoni. U ponudi takođe imamo i sportski ribolov.

Usluge građevinskom mehanizacijom

  • /   Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija ribnjaka
  • /   Sanacija i održavanje deponija i smetlišta
  • /   Usluge mini bagerom – kopanje i zatrpavanje rovova,
  •     iskop septičkih jama, uređenje i ravnanje dvorišta
  • /   Ostali zemljani radovi
  • /   Ostale usluge građevinskom mehanizacijom