Mini bager Kubota KX 016.4

Radimo usluge iskopa i zatrpavanje rovova za elektroinstalacije, kap po kap za voćnjake, kopanje temelja, iskop septičkih jama, ravnanje i sredjivanje dvorišta kao i ostale usluge bagerom težine 1600 kg na gumenim gusenicama.