Izgradnja ribnjaka u Ruskom Krsturu od 24ha

Ribnjak od 24ha izgrađen je 2012. godine.

Ribnjak Ruski Krstur 24ha