Izgradnja ribnjaka u Ruskom Krsturu od 13 ha

Ribnjak od 13 ha izgrađen je 2014. godine.

Ribnjak Ruski Krstur 24ha